Klik her: FOREDRAG -
for at finde foredrag af mange kendte danske foredragsholdere, der kan bookes til private og offentlige virksomheder, oplysningsforbund, menighedsråd, Foredragsforeninger og andre kulturelle arrangementer.

 


Foredragsholdere giver1 nye2 perspektiver3 og4 sætter5 dagsordenen6

Anmeldelse af Politikens store Fuglebog

Rent formelt er den nye udgave af Politikens store Fuglebog ikke et nyt værk, men blot en gennemgribende revision af den hidtidige bog af samme navn.

Men da teksten er skrevet helt om, og bogen er illustreret med flere end 1000 helt nye akvareller af Carl Christian Tofte, bør den nye udgave betragtes som en helt ny - og endda en ualmindelig vellykket - fuglebog.

Teksten er skrevet af den kendte biolog og ornitolog Tommy Dybbro, der forlængst har slået sit navn fast som en god naturformidler gennem de mange populærvidenskabelige bøger, som han siden 1970erne har været forfatter til.

Også denne gang giver Tommy Dybbro god besked om fugle, så alle kan være med. Politikens store fuglebog omfatter ikke kun de danske fugle, men alle de 316 fuglearter, der ses regelmæssigt i Norden og desuden yderligere 28 arter, der kun optræder som sjældne gæster i de nordiske lande.

Hver fugleart har en fyldig og let læselig omtale af dens udseende, udbredelse og levevis, der gør den ideel til opslagsbog for almindelig naturinteresserede danskere, der gerne vil vide lidt mere om de fugle, de ser på skovturen, stranden eller ved vinterens foderbræt.

Men det bedste ved den nye udgave af Politikens store Fuglebog er uden tvivl de godt 1000 nye akvareller af fugletegneren Carl Christian Tofte, der bl.a. er kendt fra DR-tv, der har fulgt ham på en rejse gennem New Zealand.

Senest har han for Post Danmark tegnet en serie på fire nye rovfugle-frimærker, og næst efter nordjyske Jens Frimer er Carl Christian Tofte nok den bedste fugletegner herhjemme.

Mange af Carl Christian Toftes akvareller holder niveau med verdenskendte udenlandske tegnere som svenske Lars Jonson, så det er ganske enkelt en fryd at bladre gennem bogens 394 sider i stort format, hvor de fine tegninger får så megen plads, at de mange detaljer rigtigt kan beundres.

Hvis man skal være kritisk - og det skal man jo i en anmeldelse - kan man finde enkelte skønhedsfejl ved nogle af akvarellerne. Eksempelvis er damkliren tegnet med for korte og for tykke ben, så den fornemmes mere hvidklire-agtig, end den er i virkeligheden.

Og hvorfor er der ikke en tegning af en ung almindelig ryle, når man herhjemme ved sensommerens strandbesøg typisk vil opleve rylerne i netop ungefugledragten.

 Men det ændrer ikke ved helhedsindtrykket af, at Politikens store Fuglebog er en sjældent vellykket fuglebog, der fortjener en fast plads i reolen hos de mange danskere, der er almindeligt naturinteresserede og gerne vil vide lidt mere om de fugle, de ser på deres vej.

Og med en introduktionspris på 199 kroner er den tilmed utrolig billig i forhold til kvaliteten - ikke mindst, da der med bogen også medfølger en cd med stemmer af de 95 almindeligste danske fugle, så man kan sidde derhjemme i ro og mag og lære fuglenes sang at kende, inden forårets morgenture i skoven.

Politikens store Fuglebog. Tommy Dybbro og Carl Christian Tofte. 394, rigt illustreret. Politikens Forlag,

Opgaven1 er2 at3 sørge4 for5, at6 man7 får8 de9 rigtige10 foredragsholdere til11 det12 rigtige13 publikum14. Her15 er16 nogen17 af18 foredragene vi19 anbefaler20:

Hvad1 betyder2 det3 at4 være5 kundeorienteret6? Hør7 hvordan8 foredragsholdere får10 hele11 organisationen12 til13 at14 "tage15 kundernes16 sko17 på18" og19 hvilke20 resultater21 det22 giver23. Oplev24 de25 ledende26 foredragsholdere og27 eksperter28 på29 området30 i31 et32 nådeløst33 foredrag på34 kundens35 præmisser36. Vi37 lover38 et39 kick40 til41 forandring42 - for43 kundernes44 skyld45.

Salg1: Vil2 du3 overtale4 eller5 blive6 valgt7? Nogle8 foredragsholdere vinder9 kontrakter10 andre11 vinder12 kunder13. Forskellen14 ligger15 i16 holdninger17 og18 evnen19 til20 at21 opbygge22 tillid23 og24 udvikle25 relationer26. Kom27 med28 på29 en30 salgstræning31, hvor foredragsholdere viser32, hvordan33 du34 oftere35 bliver36 foretrukket37.

Motivationsfaktor1 nr.2 1! Mød1 vore2 foredragsholdere, som4 har5 fået6 idrætsudøvere7 til8 at9 opretholde10 indsatsviljen11 gennem12 årelang13 modstand14. Få15 succeskriterierne16. Bolden17 kastes18 til19 dig20, og21 du22 bliver23 i24 stand25 til26 at27 se28, hvordan29 du30 tager31 fat32 i33 egen34 motivation35 og36 udvikling37.

Tar1 du2 i3 mod4?

Gør1 plads2 for3 innovation4! Foredragsholdere bør lære5 kunsten6 at7 rydde8 plads9 for10 nye11 tanker12 og13 oplev14 skaberkraften15, der16 opstår17. Kreativitet18 er19 ingen20 personlig21 egenskab22, men23 en24 tilstand25 du26 kan27 opsøge28. Kom29 med30 ind31 i32 mulighedernes33 "rum34" sammen35 med36 vore37 foredragsholdere!

De1 anerkendte2 foredragsholdere deler4 erfaringer5 med6 dig7 indenfor8 forandring9 og10 ledelse11. Deltagerne12 får13 en14 unik15 forståelse16 af17 både18 mentale19 og20 praktiske21 følger22 af23 en24 sådan25 proces26. Foredragsholdere leverer1 budskabet2 personligt3 og4 direkte5, alle6 blir7 berørt8. Det9 drejer10 sig11 om12 særlige13, inspirerende14 og15 humorfyldte16 foredrag17!

Etik1, klogskab2 eller3 bagklogskab4. Det5 kan6 være7 klogt8 for foredragsholdere at9 sætte10 etik11 på12 dagsordenen13 før14 man15 finder16 det17 nødvendigt18.
At19 tage20 etik21 alvorligt22 handler23 mere24 om25 hvad26 du27 gør28 end29 hvad30 du31 siger32. Bliv33 inspireret34 og35 lær36 af37 foredragsholdere, som38 ved39, hvad40 det41 vil42 sige43 at44 gøre45 ord46 til47 handling48.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredragsholdere, der1 taler2 til3 et4 stort5 eller6 lille7 publikum8 ved9 lukkede10 og11 offentlige12 arrangementer13.
Den1 første2 forudsætning3 for4 at5 foredragsholdere bliver6 gode7, er8 at9 have10 en11 god12 stemme13 - hverken14 for15 højt16 eller17 for18 lavt19 eller20 uhørlig21, ikke22 hård23, men24 behagelig25. En26 god27 stemme28 er29 undertiden30 Guds31 gave32 til foredragsholdere. I33 nogle34 stemmer35, kan36 du37 mærke38 en39 kvalitet40, som41 tiltaler42 dig43.

Den1 næste2 forudsætning3 for4 gode5 foredragsholdere6 er7 et8 godt9 udtryksfuldt10 ansigt11, ingen12 grimme13 udtryk14 i15 ansigtet16, ingen17 akavede18 gestikuleringer19, men20 en21 stående22 kropsholdning23 af24 værdighed25 og26 myndighed27. Den28 fysiske29 fremtoning30 og31 gestikuleringer32 er33 vigtige34 for foredragsholdere, fordi35 publikum36 både37 ser38 og39 hører40 foredragsholdere. Mange1 falder2 for3 fristelsen4 til5 at6 stole7 på8 de9 fysiske10 bevægelser11. Men12 det13 er14 min15 erfaring16, at17 en18 god19 stemme20 er21 det22 vigtigste23 for24 at25 nå26 publikum27

Længden af et foredrag er af stor betydning. Foredragsholdere, der tale en time plus evt. spørgsmål fra publikum er langt nok til et godt indlæg. Hemmeligheden bag succesen for foredragsholdere er kunsten at undlade. En maler, maler ikke alle palmebladene, når han skal male et palmetræ. Han maler bare nok til at skabe indtrykket af et fuldt udvokset træ.

Foredragsholdere skal forlade deres publikum med en følelse af, at de har fuldført foredraget med en god konklusion, og de skal stoppe længe før publikum bliver trætte eller rastløs.

Kravet til succes for foredragsholdere er altid at vække og fastholde opmærksomheden hos publikum. Det er ikke let, men det kommer med praksis.

Gode anekdoter og historier er gode hjælpemidler for foredragsholdere. Selvfølgelig skal du undgå at blive kedelig, ved kun at fortælle historier. Men gode foredragsholdere kan altid gøre et ophold med en lille historie eller anekdote. Citater er meget nyttige i foredrag. Men de virker bedst, når de kommer til dig spontant.

Før foredraget skal foredragsholdere forberede sig i forhold til det publikum, de skal stå over for. Den bedste forberedelse er at lave en mental note om de punkter, du ønsker at tale om og planlægge, hvordan foredragsholdere agter at begynde og lukke indlægget.

Sproget i dit foredrag er vigtigt. Foredragsholdere skal tale moderne dansk og ikke bruge bombastiske udtryk. Du skal jo blive forstået af din målgruppe -  nemt og godt.

Før foredraget skal foredragsholdere studere deres publikum så godt som muligt. Det er derfor ikke en fordel at være en af de første foredragsholdere ved på scenen. Hvis du har mulighed for at høre indlægget før dit, har du mulighed for at studere publikum og se, hvordan de reagerer på forskellige ting. Så har du mulighed for at tilpasse dit indlæg, så du bedre når ud med dit budskab til publikum

Der findes forskellige former for publikum. Der er det venlige publikum. Det er forholdsvis let at løse for foredragsholdere. Men hvis du konstant taler for et venligt publikum, kan du få en tendens til at gentage dig selv og ikke i tilstrækkelig grad gøre dig umage med at forberede dit foredrag, så det er overbevisende og begejstrer publikum. Foredragsholdere skal undgå denne fare.

Så er der det fjendtlige publikum. Størstedelen af publikum kan være venlige stemt mod foredragsholdere, men nogle få mennesker kan forsøge at gøre publikum fjendtligt indstillet over for dig. Sådanne personer eller elementer kan komme med korte relevante kommentarer til foredragsholdere. Hvis du har åndsnærværelse nok, kan du altid være opmærksom på disse mennesker. En skarp slagfærdighed, især hvis den er humoristisk, vil få publikum til at grine af den person, der har afbrudt dig, og han vil dæmpe sig ned. Men der er en anden type deltager, der bevidst afbryder foredragsholdere ved at stille spørgsmål, ikke med henblik på at få dem besvaret, men kun for at afbryde og forstyrre dit foredrag. Det er bedste for foredragsholdere er at ignorere dem og nægte at besvare spørgsmålene.

Men hvis du holder et foredrag, hvor publikum ikke synes om dit budskab og derfor er fjendtlig, skal du være forsigtig. Foredragsholdere skal derefter gøre deres bedste for at vende stemningen ved at tage alle de midler, du har i dit arsenal i brug, og ved hjælp af veltalenhed og forsøge at overbevise publikum eller gøre dem klar over, at du er en af de foredragsholdere, som har et godt budskab.

Erhversrådet har iniviteret 2 foredragsholdere for at sætte lup på problemstillingen med at fastholde og også tiltrække nye, kvalificerede medarbejdere til et geografisk yderområde.

Foreningens medlemmer bruger mødeaftner på virksomhedsbesøg, tøj/mode, og der bliver inviteret foredragsholdere.

I år er det en af lokale foredragsholdere, Helge Qvistorff, der vil tale om H.C. Andersen ud fra digterens religiøse perspektiver i forfatterskabet.

Der er desuden aftaler med en række foredragsholdere, alternative behandlere, kunsthåndværkere og professionelle kunstnere om kurser.

Det var en god hyggelig aften i selskab med en af de målbevidste og en hyggelige foredragsholdere med et fantastisk karriereforløb.

Til det formål vil vi gerne samle et korps af frivillige foredragsholdere, der selv har oplevet de tragiske konsekvenser af spritkørsel.

Børnehaverne har svært ved at finde pengene til aflønning af de lidt "tungere" foredragsholdere. derfor gå de sammen med andre institutioner.

Han var sammen med foredragsholdere på rundtur til alle folke- og friskoler i kommunen for at reklamere for oprettelsen af et ungdomsråd.

I løbet af temaaftenen vil tilhørerne også få rig mulighed for at stille spørgsmål til begge foredragsholdere.

Diskussion tog afsæt i de indlæg, som tre foredragsholdere havde holdt om skolernes hverdag.

Han var en af de kendte foredragsholdere ved tirsdagens seminar om Worklife Balance, hvor en række virksomheder gav deres bud på en løsning.

To af Danmarks mest populære og benyttede foredragsholdere kommer i næste uge til Kulturhuset, hvor de fortæller om deres opdagelsesrejser.


In English

Courses and lectures

Foredragsholdere are a speakers agency - specialising in booking of high profile foredragsholdere, facilitators, trainers and entertainers. The issues are: Leadership, humor, economics.

External courses and lectures give new perspectives and put the agenda.
The task is made sure that you get a straight agenda to the right audience.

Here are some of the lectures we recommend: What Does it mean to be customer-oriented?
Hear how you make whole organization go on the customers' shoes and which results that gives.
Experience one of our leading foredragsholdere and expertise in the area at a merciless seminar on the customer's terms.
We promise a kick to take new handles - for the customers' fault.

Sales:
Will you persuade or be chosen?

Some foredragsholdere win contracts other wins customers.
The difference lies in points of view and the ability to build trust and develop relations.
Learn on a sales-training in how you are often preferred.

Motivation factor no. 1!
Meet motivators and foredragsholdere, which has caused sports people to maintain the will for effort in defiance of agelong difficulties

Get the success criteria with you.
The Ball are thrown to you and how you take your self in self-owned motivation and development. Do you accept the challenge?

Make space for the innovation
Learn the art to clear space of new thoughts and experience the creative power that arises.
Creativity is no personal characteristic but a state you can try to find.

Stay with in at the possibility space together with one of our very experienced foredragsholdere!

Change-overs.
Our approved foredragsholdere tell about their experiences with some very well-known and demanding change-over processes
The participants realize a unique both mental and practical consequences from a such process.
The lecture are delivered personally and directly, all are touched.
Also it's very motivatingly, inspiringly and mood-full lecture!

Ethics, wisdom or wisdom after the event.
It may be wise to put ethics on the agenda before they maybe think, it's necessary.
To take ethics seriously is more about what you do, than what you say.
Be inspired and learn what of our competent foredragsholdere, what it means to make words to action.