Klik her: FOREDRAG -
for at finde foredrag af mange kendte danskere, der kan bookes til private og offentlige virksomheder, oplysningsforbund, menighedsråd, Foredragsforeninger og andre kulturelle arrangementer.


Foredragsholdere giver nye perspektiver og sætter dagsordenen

Opgaven er at sørge for, at man får de rigtige foredragsholdere til det rigtige publikum. Her er nogen af foredragene vi anbefaler:

Hvad betyder det at være kundeorienteret? Hør hvordan du får hele organisationen til at "tage kundernes sko på" og hvilke resultater det giver. Oplev de ledende foredragsholdere og eksperter på området i et nådeløst foredrag på kundens præmisser. Vi lover et kick til forandring - for kundernes skyld.

Salg: Vil du overtale eller blive valgt? Nogle foredragsholdere vinder kontrakter andre vinder kunder. Forskellen ligger i holdninger og evnen til at opbygge tillid og udvikle relationer. Kom med på en salgstræning i, hvordan du oftere bliver foretrukket.

Motivationsfaktor nr. 1! Mød vore foredragsholdere, som har fået idrætsudøvere til at opretholde indsatsviljen gennem årelang modstand. Få succeskriterierne. Bolden kastes til dig, og du bliver i stand til at se, hvordan du tager fat i egen motivation og udvikling. Tar du i mod?

Gør plads for innovation! Lær kunsten at rydde plads for nye tanker og oplev skaberkraften, der opstår. Kreativitet er ingen personlig egenskab, men en tilstand du kan opsøge. Kom med ind i mulighedernes "rum" sammen med vore foredragsholdere!

De anerkendte foredragsholdere deler erfaringer med dig indenfor forandring og ledelse. Deltagerne får en unik forståelse af både mentale og praktiske følger af en sådan proces. Foredragsholdere leverer budskabet personligt og direkte, alle blir berørt. Det drejer sig om særlige, inspirerende og humorfyldte foredrag!

Etik, klogskab eller bagklogskab. Det kan være klogt at sætte etik på dagsordenen før man finder det nødvendigt.
At tage etik alvorligt handler mere om hvad du gør end hvad du siger. Bliv inspireret og lær af foredragsholdere, som ved hvad det vil sige at gøre ord til handling.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredragsholdere, der taler til et stort eller lille publikum ved lukkede og offentlige arrangementer.
Den første forudsætning for at foredragsholdere bliver gode, er at have en god stemme - hverken for højt eller for lavt eller uhørlig, ikke hård, men behagelig. En god stemme er undertiden Guds gave. I nogle stemmer, kan du mærke en kvalitet, som tiltaler dig.

Den næste forudsætning for gode foredragsholdere er et godt udtryksfuldt ansigt, ingen grimme udtryk i ansigtet, ingen akavede gestikuleringer, men en stående kropsholdning af værdighed og myndighed. Den fysiske fremtoning og gestikuleringer er vigtige, fordi publikum både ser og hører foredragsholdere. Mange falder for fristelsen til at stole på de fysiske bevægelser. Men det er min erfaring, at en god stemme er det vigtigste for at nå publikum

Længden af et foredrag er af stor betydning. Foredragsholdere, der tale en time plus evt. spørgsmål fra publikum er langt nok til et godt indlæg. Hemmeligheden bag succesen er kunsten at undlade. En maler, maler ikke alle palmebladene, når han skal male et palmetræ. Han maler bare nok til at skabe indtrykket af et fuldt udvokset træ.

Foredragsholdere skal forlade deres publikum med en følelse af, at de har fuldført foredraget med en god konklusion, og de skal stoppe længe før publikum bliver trætte eller rastløs.

Et vellykket foredrags hovedformål er altid at vække og fastholde opmærksomheden hos publikum. Det er ikke let, men det kommer med praksis.
Gode anekdoter og historier er gode hjælpemidler til foredrag. Selvfølgelig skal du undgå at blive kedelig, ved kun at fortælle historier. Men gode foredragsholdere kan altid gøre et ophold med en lille historie eller anekdote. Citater er meget nyttige i foredrag. Men de virker bedst, når de kommer til dig spontant.

Før foredraget skal foredragsholdere forberede sig i forhold til det publikum, de skal stå over for. Den bedste forberedelse er at lave en mental note om de punkter, du ønsker at tale om og planlægge, hvordan de agter at begynde og lukke indlægget.

Sproget i dit foredrag er vigtigt. Foredragsholdere skal tale moderne dansk og ikke bruge bombastiske udtryk. Du skal jo blive forstået af din målgruppe -  nemt og godt.

Før foredraget skal foredragsholdere studere deres publikum så godt som muligt. Det er derfor ikke en fordel at være den første foredragsholder ved på scenen. Hvis du har mulighed for at høre indlægget før dit, har du mulighed for at studere publikum og se, hvordan de reagerer på forskellige ting. Så har du mulighed for at tilpasse dit indlæg, så du bedre når ud med dit budskab til publikum

Der findes forskellige former for publikum. Der er det venlige publikum. Det er forholdsvis let at løse for foredragsholdere. Men hvis du konstant taler for et venligt publikum, kan du få en tendens til at gentage dig selv og ikke i tilstrækkelig grad gøre dig umage med at forberede dit foredrag, så det er overbevisende og begejstrer publikum. Du skal undgå denne fare.

Så er der det fjendtlige publikum. Størstedelen af publikum kan være venlige stemt mod dig, men nogle få mennesker kan forsøge at gøre publikum fjendtligt indstillet over for dig. Sådanne personer eller elementer kan komme med korte relevante kommentarer foredragsholdere. Hvis du har åndsnærværelse nok, kan du altid være opmærksom på disse mennesker. En skarp slagfærdighed, især hvis den er humoristisk, vil få publikum til at grine af den person, der har afbrudt dig, og han vil dæmpe sig ned. Men der er en anden type deltager, der bevidst afbryder foredragsholdere ved at stille spørgsmål, ikke med henblik på at få dem besvaret, men kun for at afbryde og forstyrre dit foredrag. Det er bedst at ignorere dem og nægte at besvare spørgsmålene.

Men hvis du holder et foredrag, hvor publikum ikke synes om dit budskab og derfor er fjendtlig, skal du være forsigtig. Foredragsholdere skal derefter gøre deres bedste for at vende stemningen ved at tage alle de midler, du har i dit arsenal i brug, og ved hjælp af veltalenhed og forsøge at overbevise publikum eller gøre dem klar over, at du er en af de foredragsholdere, som har et godt budskab.

Erhversrådet har iniviteret 2 foredragsholdere for at sætte lup på problemstillingen med at fastholde og også tiltrække nye, kvalificerede medarbejdere til et geografisk yderområde.

Foreningens medlemmer bruger mødeaftner på virksomhedsbesøg, tøj/mode, og der bliver inviteret foredragsholdere.

I år er det en af lokale foredragsholdere, Helge Qvistorff, der vil tale om H.C. Andersen ud fra digterens religiøse perspektiver i forfatterskabet.

Der er desuden aftaler med en række foredragsholdere, alternative behandlere, kunsthåndværkere og professionelle kunstnere om kurser.

Det var en god hyggelig aften i selskab med en af de målbevidste og en hyggelige foredragsholdere med et fantastisk karriereforløb.

Til det formål vil vi gerne samle et korps af frivillige foredragsholdere, der selv har oplevet de tragiske konsekvenser af spritkørsel.

Børnehaverne har svært ved at finde pengene til aflønning af de lidt "tungere" foredragsholdere. derfor gå de sammen med andre institutioner.

Han var sammen med foredragsholdere på rundtur til alle folke- og friskoler i kommunen for at reklamere for oprettelsen af et ungdomsråd.

I løbet af temaaftenen vil tilhørerne også få rig mulighed for at stille spørgsmål til begge foredragsholdere.

Diskussion tog afsæt i de indlæg, som tre foredragsholdere havde holdt om skolernes hverdag.

Han var en af de kendte foredragsholdere ved tirsdagens seminar om Worklife Balance, hvor en række virksomheder gav deres bud på en løsning.

To af Danmarks mest populære og benyttede foredragsholdere kommer i næste uge til Kulturhuset, hvor de fortæller om deres opdagelsesrejser.


In English

Courses and lectures

Foredragsholdere are a speakers agency - specialising in booking of high profile speakers, facilitators, trainers and entertainers. The issues are: Leadership, humor, economics.

External courses and lectures give new perspectives and put the agenda.
The task is made sure that you get a straight agenda to the right audience.

Here are some of the lectures we recommend: What Does it mean to be customer-oriented?
Hear how you make whole organization go on the customers' shoes and which results that gives.
Experience one of our leading lecturers and expertise in the area at a merciless seminar on the customer's terms.
We promise a kick to take new handles - for the customers' fault.

Sales:
Will you persuade or be chosen?

Some sellers win contracts other wins customers.
The difference lies in points of view and the ability to build trust and develop relations.
Learn on a sales-training in how you are often preferred.

Motivation factor no. 1!
Meet a motivator, which has caused sports people to maintain the will for effort in defiance of agelong difficulties

Get the success criteria with you.
The Ball are thrown to you and how you take your self in self-owned motivation and development. Do you accept the challenge?

Make space for the innovation
Learn the art to clear space of new thoughts and experience the creative power that arises.
Creativity is no personal characteristic but a state you can try to find.

Stay with in at the possibility space together with one of our very experienced innovators!

Change-overs.
Our approved lecturers tell about their experiences with some very well-known and demanding change-over processes
The participants realize a unique both mental and practical consequences from a such process.
The lecture are delivered personally and directly, alle are touched.
Also it's very motivatingly, inspiringly and mood-full lecture!

Ethics, wisdom or wisdom after the event.
It may be wise to put ethics on the agenda before they maybe think, it's necessary.
To take ethics seriously is more about what you do, than what you say.
Be inspired and learn what of our competent lecturers, what it means to make words to action.